Vad är frakt? Vad betyder frakt?

Optimera dina fraktkriterier med hjälp av denna beskrivande guide.

Om du prenumererar på en tjänst från en länk på den här sidan kan Reeves and Sons Limited tjäna en provision. Se vår etik uttalande.

Frakt är fysisk flyttning av goda från en punkt till en annan, till exempel flyttning av varor från lageret till kunden. Fraktprocessen följer tillverkningen och förpackningen av varor och kommer att kontrolleras av ett frakt- eller logistikföretag.

När startar en e-handel, kanske du vill sänka kostnaderna genom att själv hantera din frakt; men när ditt affärsföretag växer kommer det inte längre att vara möjligt att hantera frakten av dina varor själv. I det här fallet kommer du att anställa ett leverans- och logistikföretag.

Frakt kan ta flera former beroende på det täckta avståndet och leveranshastigheten som krävs. Den mest kostnadseffektiva typen av frakt är markfraktäven om det också är den långsammaste formen. Grundläggande rabatterad markfrakt kan ta upp till tio dagar eller längre vid högsta leveranstider för semestern. För snabba leveranser skulle flygfrakt användas, men detta är också dyrare. När det gäller internationella transporter kan frakt skickas via havsfrakt, och även om detta är mycket kostnadseffektivt är det också extremt långsamt, i vissa fall tar det upp till 10 veckor eller längre. Medan flygfrakt undviker detta kan internationell flygfrakt också vara mycket dyrt.

Fraktkostnaderna tenderar också att minska med större volymer. Medan ett enda paket kan kosta $ 5 för leverans, kan du se en enorm rabatt om du skickade 100 paket. Företag som Amazon kan tillhandahålla gratis frakt till utvalda kunder på grund av deras enorma leveransvolymer och de rabatter de tycker om. E-handel detaljister måste alltid ta hänsyn till fraktkostnaderna och hur dessa kommer att integreras i prissättningen eller överföras till kunderna.

Som definition är frakt litterär den fysiska rörelsen av varor från en punkt till en annan, till exempel flyttning av varor från lageret till kunden.

Att förstå hur frakt fungerar, måste vi tänka på den logistikstrategi som en tillverkare använder för att få en produkt att nå slutkonsumenten.

För att detta ska träda i kraft måste avsändaren samarbeta med ett rederi som har kostnadseffektiva fraktpriser och kapacitet att uppfylla det planerade leveransdatumet.

Frakt fungerar i så många dimensioner.

Det är inte begränsat till stora företag som transporterar lastbehållare. Även om det kan vara den grundläggande referensramen, kan en annan definition av frakt också passa i e-handelstransaktioner.

Om du till exempel kör en dropshipping webbplats och du får en beställning, nästa steg skulle vara att kontakta din leverantör som sedan skickar en artikel från sitt lager till din kund leveransadress. I det sammanhanget kan vi definiera hela processen som frakt.

En effektiv fraktstrategi är betydelsefull för ditt företag eftersom du måste uppfylla kundens beställningar i tid, bygga ett rykte för ditt varumärke och öka frekvensen för upprepade affärer.

Internationell leveransprocess förklarad

Speciellt den enorma tillväxten av e-handel har lett till ett flertal leveransalternativ som är utformade för att arbeta för olika affärsstrukturer.

Men innan vi går in på några av de tekniska aspekterna, låt oss bryta ner hur det konventionella sättet att transportera varor globalt fungerar.

Det mesta av tiden är ganska många spelare involverade i den internationella sjöfartsprocessen. Om dina varor är skrymmande och måste transporteras i en container, måste du arbeta med en rederi, speditionsföretag och tullmäklare.

I alla händelser där du behöver dina varor snarast eller om de är lättfördärvliga varor, kan du behöva konsultera ett rederi som erbjuder flygfrakttjänster. Rederiet tar bort alla komplexiteter för ägaren av varorna genom att hantera dessa väsentliga dokument:

Kommersiell faktura

En kommersiell faktura är alltid utfärdas av säljaren som skickar varorna. För exportleveranser hjälper dokumentet att betjäna en hel del prioriteringar.

Först måste destinationslandet verifiera informationen på fakturan innan varor släpps från tullavdelningen. Det fungerar som ett supportdokument vid en försäkringsanspråk.

Köparen behöver också en kommersiell faktura för att skicka pengar till säljaren. Ett bankinstitut inspekterar också dokumentet innan det utfärdar ett kreditbrev.

Försäkringsintyg

Detta dokument är en policy för att täcka eventuella skador och hålla rederiet och speditören från eventuella ansvar. Ditt lastförsäkringsintyg anger värdet på varorna och rätt process i händelse av en oförutsedd situation.

Laddningsräkning

En konossement är ett juridiskt dokument som fångar kortfattade detaljer om varorna som transporteras av avsändaren. B/L eller annatwise hänvisad till som huvudkonossementet fungerar som ett fraktkvitto eftersom det anger varornas art, kvantitet och destination.

Den vanliga praxisen är att rederiet utfärdar detta dokument till speditionsföretaget som sedan använder det för att överföra varorna till destinationslagret.

Andra relevanta dokument som kan gälla inkluderar speditörens lastkvitto, sjöfartsräkning och husbeviset.

Ett praktiskt exempel på hur internationell sjöfart fungerar

De viktigaste aktörerna i denna transaktion är säljaren / avsändaren, mottagaren / köparen, rederiet och speditören.

Först måste båda parter ingå ett bindande avtal för att komma överens om ansvar och bygga upp en romantisk relation för framtida transaktioner, så att säga. Så snart alla papper har undertecknats är exporttransport nästa steg att arbeta med. Detta är helt enkelt processen att flytta varor från avsändarens lager till speditörens arbetsplats.

Vid denna tidpunkt kommer ett lokalt logistikföretag att kontraheras för att erbjuda transporttjänster. Där mottagaren är ansvarig för att flytta de köpta varorna från säljarens lager är det långtgående att använda ett speditionsföretag med exporttransporttjänster.

Transporttjänster inkluderar lossning av varorna från lastbilen när de levereras i speditörens lokaler. Nästa formalitet som du behöver delta i är exporttull godkännande. Det finns märkbara variationer när det gäller tullregler eftersom länder har olika politik.

En godkännandetransaktion innebär att alla nödvändiga handlingar lämnas in till de berörda myndigheterna så att varorna kan frigöras från ursprungslandet. Denna del behöver djupare insikter för att förstå alla tillämpliga regler. Om detta känns för komplicerat är ett bättre alternativ att arbeta med ett licensierat clearingagent.

Det efterföljande steget kallas ursprungshantering. För att uttrycka det enkelt och som namnet antyder är ursprungshantering fysisk inspektion av sändningen av speditören eller den utsedda agenten innan den laddas i ett fartyg.

Strax efter hantering av ursprung är havsfrakt. Speditören väljer en leveranslinje som transporterar containern till den destination som anges i fraktbrevet. Tidslinjen är inte bara en avgörande komponent när du väljer ett rederi utan också rederier.

En sjöfart är mer som en sjöväg eller rutt som fartyg använder för att segla igenom. Mottagaren är ansvarig för alla relevanta avgifter för havsfrakt. Mottagaren måste då arbeta med importtulleringsdelen.

Denna process kan börja medan varorna är i transit. Tullklarering är till stor del avsedd för skatteplikt. Dina varor kommer tillfälligt att hållas i tullområdet. För att påskynda denna process kan köparen behöva arbeta med en lokal clearing- och speditör.

Destinationhantering är ännu ett viktigt steg i leveransprocessen. Det inkluderar lossning av containern från fartyget och transport till speditörens lager. Köparen kan äntligen samla in sin leverans från den punkten och betala de avtalade avgifterna.

Fraktmetoder för e-handel

Varje e-handel körs på sin egen plan.

För att hitta en praktisk fraktstrategi måste du titta på indikatorer som dina kunders plats, produkternas art, fraktkostnader, uppskattat leveransdatum, bland många andra dynamiker.

Å andra sidan är det viktigt att inkludera ett par leveransalternativ i din butiks kassa. Det har visat sig att denna strategi hjälper till att motverka övergången från vagnen ganska oerhört.

Det måste finnas en balans mellan snabb leverans och kostnadseffektiva alternativ; vilket kan låta som en skrämmande uppgift att hantera. För att göra shoppingupplevelsen lite bekvämare är det några av de leveransalternativ du behöver fokusera på:

Leverans samma dag

Om du inkluderar det här alternativet i din butiks kassa, tenderar kunderna att få mer förtroende för att göra ett köp. I själva verket visar ackrediterade data det 56% av konsumenter i åldrarna 18-34 år förväntar sig att deras beställningar kommer att levereras samma dag.

Men underskottet med detta alternativ är att det bara fungerar perfekt för återförsäljare online som säljer produkter lokalt. Leverans samma dag skulle fungera realistiskt om köpmannen lägger ut lokala budtjänster.

Leverans nästa dag

Detta kan verka som ett premiumalternativ som endast är begränsat till stora detaljhandlare som Amazon Prime. Faktum är att det finns transportföretag som erbjuder flexibla priser för nästa dagssändning. Vi kommer att prata mer om några av dessa lösningar sent i den här guiden.

En återförsäljare av e-handel bör överväga att ställa in detta alternativ i sin butik om de planerar att sälja produkter till lokala kunder.

Expressfrakt

Snabb leverans är helt enkelt en premiumversion av standardleveransalternativet. Om du har en kundbas som inte bryr dig om att spendera några extra dollar till expressfrakt kan detta vara en fast strategi för att öka ditt varumärkes auktoritet på marknaden.

Internationell sjöfart

Om du planerar att skala din butik exponentiellt kanske du måste överväga att sälja dina produkter över gränserna. Internationell frakt är ett viktigt steg i affärer eftersom du får tillgång till nyare marknader och maximera din onlinebutiks intäktspotential.

Men lättare sagt än gjort måste du ta reda på de viktigaste strategierna för att sälja och skicka dina produkter globalt. Andra indikatorer att överväga inkluderar efterfrågan, fraktavgifter och tillämpliga regler i destinationsländerna.

Fraktpriser för e-handel

Gratis frakt

Gratis frakt är en av de marknadsförande gimmicks som återförsäljare använder för att konvertera fler kunder. Online-shoppare vill alltid ta fart med alla förmåner som en återförsäljare har att erbjuda.

Trots detta fungerar det kanske inte i alla e-handelsinställningar.

Om du befinner dig på en nischmarknad där priset på produkten är en konkurrensfaktor kommer fri frakt att sänka din vinstmarginal avsevärt. Säljaren måste överväga underliggande attribut som kostnaden för att göra produkten, skatter, förpackningar och hanteringsavgifter från transportören.

Medan gratis fraktmodellen har en responsive mottagning från kunder måste du kontrollera om din vinstmarginal räcker för att hålla koll på motsvarande utgifter.

Den totala fördelen med att låta dina kunder drabbas av alla fraktkostnader är att du kommer till banken med en märkbart högre konverteringskurs. Men om denna rutt inte är väl utvärderad, kan det vara lite kostsamt för online-säljaren.

Medan 90% av konsumenterna ha en impuls att köpa från en butik med gratis fraktincitament. Handlaren måste ta hänsyn till alla driftskostnader som är knutna till en produkt.

Du kan använda den här modellen för klienter som uppfyller ett fast skick. De flesta onlinebutiker erbjuder gratis frakt om en kund köper ett par produkter som ligger över ett specificerat belopp.

Vissa av e-handeln använder detaljhandelsstrategier och uppsäljningsstrategier för att kunderna vill handla fler produkter. Om försäljningen försämras kan du också välja att använda gratis frakt som ett incitament i din butik.

För fraktsändare är gratis frakt mer en marknadsföringsteknik som verkar vinna över kundernas uppmärksamhet.

Fast sändning

Med schablonbelastad frakt finns det en massa grunder som köpmannen behöver ta hänsyn till. Ett fast fraktpris råkar dra ut några av de barriärer som gratis frakt påför mest på kunderna.

Fast frakt, för att vara exakt, är där butiksägaren tar ut samma fraktavgift för alla beställningar utan hänsyn till produktens värde. Priserna är ofta nivåer baserade på vikten och måtten på kundens leverans.

För en enda schablonbelopp rekommenderar jag USPS Prioritetspaket. Med det här alternativet vid kassan behöver köparen inte längre beräkna fraktkostnaden. Fångsten är att ett beställt paket måste väga under 70 kg. USPS påstår sig erbjuda 1-3 dagars frakttjänst för en fast beställning.

Så varför är schablonfrakten perfekt för e-handel?

De flesta SMB: s handlare väljer en fast frakt över andra alternativ eftersom det till stor del är kostnadseffektivt.

Kunder behöver en uppfyllande tjänst som är snabb, pålitlig och förbättrar enkel online-shopping. För att sätta det i perspektiv bör du tänka på den intjänade hävstångseffekten genom att arbeta med en lågräntningsstrategi. En fast ränta innebär med andra ord inga extra kostnader.

En annan central punkt att tänka på är checkout page optimering. Att använda schablonbeloppsformeln är nyckeln till att förfina dina kunders shoppingupplevelse.

Realtidsoperatörspriser

Fraktfrakt i realtid är en av de mest exakta metoderna som en e-handeln kan använda för att utföra order.

Alla beräkningar är automatiserade och kunden får se priserna så snart de lägger till produkter i kundvagnen. För att detta ska träda i kraft måste du integrera din onlinebutik i ett logistikföretag med transportörer som har leveranspriser i realtid.

E-handeln som driver sina företag i USA kan exakt uppskatta fraktpriser från tredjepartsföretag som USPS, Kanada Post, DHL Express, eller UPS. En kundvagnsplattform som Shopify har en hög tonad integrationskapacitet som hjälper kunder att få realtidsoperatörspriser vid kassan.

ShipBob, ett efterfrågeskepp för e-handelshandlare, ansluter till Shopify via Avancerad plan. Det är en alltför förenklad kanal, särskilt om säljaren planerar att lägga ut beställning uppfyllande tjänster.

Frakt med tredjeparts logistik och uppfyllande tjänster

Om du vill starta ett e-handelsföretag kanske du vill överväga att arbeta med tredjepartslogistik och uppfyllande företag.

Det är ingen hemlighet att göra galen försäljning är en av de mest spännande delarna av en e-handel detaljhandlare. Men för att skapa en konstant intäktsström måste du tänka på lager, en flexibel fraktstrategi och använda rätt uppfyllande företag.

Oavsett affärsmodell för e-handel, kommer du förmodligen att behöva uppfylla order till kunder på det mest bekväma och kostnadseffektiva sättet.

Ta dropshipping till exempel. Denna affärsmodell gör det möjligt för köparen att sälja produkter utan att äga någon inventering. När en kund gör en beställning, kontaktar avsändaren leverantören för att skicka produkten och behåller det markerade priset.

När tredje part har uppfyllts lägger säljaren ut paket- och fraktjänster. Uppfyllningsföretaget har vanligtvis en massiv volymkapacitet att välja och sortera och skicka order till kunder.

Men inte allt uppfyllande företag ha en avancerad och omfattande infrastruktur. Om du planerar att sälja produkter globalt vill du välja ett uppfyllande företag med en hel del centraliserade lager.

För att effektivt utveckla ditt e-handelsföretag kan du behöva spåra de förväntade leveranstiderna. Detta är nyckeln till att skapa en stadig kundrelation. Att börja som ett litet företag skulle också kräva att du sänker kostnaderna för fullgörandet.

Fördelar med tredjepartslogistikföretag

Fördelen med att överlåta uppfyllande till en tredjeparts logistiktjänst är att du inte längre behöver oroa dig för leverans av backend. Förutom detta upptag, finns det andra korrelativa extra att bankera på.

Så låt oss ta reda på det.

Snabbare leveranstider

Som säljare av e-handel behöver du tid för att optimera din butik, köra och hantera kampanjer, svara på kundernas oro, om och om igen. Det är inte lätt att mikrohantera alla delar av ditt företag (tänk paketera varje enskild order), särskilt om det är på företagsnivå.

Det kan hämma ditt företags tillväxt. För att rensa ut leveransprocessen kan du behöva lägga ut ett företag som är dedikerat till orderuppfyllelse. För att få bättre mark på leveransprocessen kan du integrera din onlinebutik med en tredje part e-handel uppfyllande företaget.

Detta hjälper till att automatisera orderleveransprocessen och uppdatera lagernivåerna i realtid.

Ingen långsiktig leasing av lager

Om du driver en liten onlinebutik och är bunden till kontanter, leasar du en uppfyllandet center kanske inte är rätt tillvägagångssätt för att utföra order. De flesta logistikföretag har en genomförbar prissättningstruktur.

Detta gör att du bara kan betala för lagringsutrymme när du behöver det och hoppa över de allmänna kostnaderna för att underhålla ett fysiskt lager. Vissa begränsar inte säljaren till ett minimum antal beställningar. Därigenom kan en handlare uppfylla en enda beställning utan några begränsningar.

Skalans kapacitet

Det finns robusta tredjepartsföretag på marknaden med ett nätverk av lager över hela världen.

Det vill säga att säljaren har en hög potential att öka sin Online Storeär det genomsnittliga ordervärdet. En 3PL har kapacitet att lagra ditt lager i något av deras uppfyllande lager och skicka en beställning så snart kunden har slutfört kassaprocessen.

Ett tredjeparts logistikföretag är den ultimata lösningen för en köpman som vill sälja och skicka produkter internationellt. Tjänsten tar hand om alla operationer och arkiverar dokument till relevanta myndigheter för dina räkning.

Sparar pengar

Eftersom 3PL-företag hanterar stora mängder leveranser är det mycket lättare att sprida driftskostnaderna på alla beställningar. Du behöver inte betala för återkommande utgifter som lagerhyra, utrustning, arbetskraft, verktyg, försäkring, förpackningsmaterial, mjukvara och frakt.

Allt som ingår i lager- och uppfyllande avgifterna. Av denna anledning, onlineföretag har hävstångseffekten för att öka sina vinstmarginaler eftersom de kan banka på lägre fraktpriser.

Du behöver inte äga ett lager för att skicka produkter över hela världen. Så länge du har beställningar som rullar in är det billigare att arbeta med en 3PL-tjänst.

Du kan spåra kundernas order

Det finns inget mer övertygande för kunder än spårning av order. Det ger en betydande känsla av säkerhet och förtroende för din butiks uppfyllande. De flesta transportföretag inklusive USPS, DHL och FedEx erbjuder spårningstjänster för alla paketleveranser.

Du kan dela spårningsnumret med kunderna att hålla dem på samma sida så snart beställningarna är i transit.

Leveransspårning är avgörande för att nå de övergripande kundernas förväntningar. De flesta återförsäljare märker inte den oförutsedda nackdelen med att inte sköta orderhantering med rigorös precision. I viss mån hjälper orderspårning att minska eventuella framtida kostnadseffekter.

Som du kanske har upplevt detta från första hand kommer kunder att snabbt skicka in en charge anspråk om de inte får sin betalda artikel. För att inte räkna de dåliga recensionerna, kvarvarande kundklagomål och förlusten av återvändande kunder.

Och det ger en beskrivande förklaring till varför 97% av onlinekunderna wish att handla från en butik vars leveransprocess inkluderar en orderspårningstjänst från topp till botten.

Ibland, hantering av avkastning blir en offset-övning för de flesta återförsäljare. Med transportörer som DHL och USPS utnyttjar säljaren bästa möjliga leveranslösningar när kunden inte är nöjd med ett köp.

Fraktkostnader för e-handel

Det finns ett par körbitar och delar som påverkar slutfraktkostnaden i alla e-handelsföretag.

Även om detta huvudsakligen beror på storleken på köpmännens onlinebutik, bör ett bekvämt leveransalternativ alltid komma ut på toppen. Data visar att ungefär 45% av online-kunder överger kundvagnen på grund av nedslående leveransalternativ.

Såvitt ovanstående faktum står, 73% av kunderna förväntar sig också att fraktkostnaderna är snabba, samtidigt som de är kostnadseffektiva. Det är en knasig stund för e-handelshandlare eftersom det finns ett par underliggande utgifter att tänka på.

Med eller utan tredje part uppfyllande tjänstmåste butiksägaren ta del av element som vikt, paketets mått och leveransdestination.

Andra länkade variabler inkluderar företagets plats (spara för drop shipping), om beställningar skickas lokalt eller internationellt, och beställningsspårning vid behov.

För att sätta dessa insikter i sammanhang låt oss anta att ditt företag behöver outsourcera uppfyllande av tjänster. Det är säkert att fraktpriserna kommer att variera beroende på faktorer som plats och vikt.

För det första kan beräkningen av alla kostnadskonsekvenser tyckas vara en överväldigande övning. En snabb och enkel lösning är att få en uppskattning med hjälp av internationella kalkylatorer från företag som FedEx och UPS.

De två huvudkostnadskomponenterna inkluderar:

Frakthantering

Priset för förpackningar beror på en hel del funktioner. Även om det finns ett obevekligt konkurrensdjup inom detaljhandeln på nätet, måste köpmännen stansa sina varumärketekniker lite hårdare.

Det skulle inkludera märkning av förpackningsmaterial för att skapa ett flänsande intryck för varumärket. Anpassad förpackning, som kommer mot en extra kostnad, är på samma gång, ett så tankeväckande steg. Detta gör att du kan skapa en anmärkningsvärd märkesperson och kundupplevelse.

Du kan inte heller förbise andra tilläggskostnader för objekt som reklaminsatser och kuponger. Kunder letar alltid efter det incitamentet som i slutändan uppmuntrar nästa köp. Även om detta kan vara sant, måste säljaren ta reda på vad förpackningskostnaderna är, för att sätta logiska och konkurrenskraftiga vinstmarginaler.

I ett verkligt scenario är kostnaderna för förpackningar aldrig desamma på alla beställningar. Säljaren måste ta hänsyn till dimensionen för en specifik order. Detta fastställer i sin tur vilken formel säljaren ska använda samtidigt som alla fraktkostnader läggs till.

Fraktuppgifter och skatter

När säljaren planerar att skicka beställningar internationellt måste tulldokumentation följas vederbörligen utan att lämna några skattemässiga deklarationer.

Skattereglerna skiljer sig väsentligt beroende på platsen där en produkt måste skickas till. Så detta kräver ytterligare utredning från detaljhandlarens e-handel. Återförsäljaren måste förstå det grundläggande arbetsflödet när det gäller tullar, skatter och avgifter.

Ett enkelt steg för handlare som använder kundvagnskanaler är att ta ut skatter på varje försäljning. Jag skulle föreslå att dölja skatterna i försäljningspriset. Det gör att prissättningen och kassan verkar vara alltför förbryllande för kunderna.

Så långt man kan säga, tenderar skattelagar och förordningar att bli off-the-wall mest för nybörjare online-återförsäljare. Men det slutar bara om köpmannen säljer produkter på tredjeparts e-handelskanaler.

Shopify, BigCommerce, Wixoch WooCommerce är några av de modeller som tar ledningen för att hjälpa återförsäljare att hantera momsberäkningar.

De uppdaterar alla i realtid skattesatserna i alla regioner där köpmän sannolikt kommer att leverera sina produkter. Som vi noterade tidigare i den här guiden, skatter måste betalas innan transporten frigörs från tullområdet.

Skatter kan betalas antingen av köparen eller köparen. När en sändning är markerad DDP (levererad tull betalas), innebär det att säljaren är ansvarig för alla skatteåterbetalningar. En säljare måste anges om att en e-handelslösning har inte några uppgifter om skatteregistrering.

Istället begränsar de sitt stöd till beräkningar av moms och historikrapporter. Dessa uppgifter är bara praktiska när säljaren behöver en stödreferens när han skickar in skatter.

Av det märkbara skälet måste därför handlaren göra affärsregistrering hos de lokala eller federala myndigheterna.

Internationella fraktföretag

För en optimerad leveransstrategi är det viktigt att titta på alla tillgängliga transportföretag och jämföra fraktpriserna för varje lösning.

FedEx

FedEx erbjuder e-handelsföretag en automatiserad plattform för att göra internationella transporter, spåra leveranser, skapa reklammaterial. Det har ett dedicerat supportsystem för onlinebutiker som vill fullfölja och skicka order med snabbhet och effektivitet.

E-handelscentret är rätt plats för att inte bara leverera beställningar i tid utan skala i en otrolig takt. FedEx är en övertygande lösning för de flesta onlineföretag eftersom den har kapacitet att hantera returer och engagera kunder i en responsive sätt.

USPS

Detta transportföretag är idealiskt för onlinehandlare som vill erbjuda leveransservice samma dag. USPS har en bättre metod när det gäller att leverera lokala rutter varje dag.

För markfrakt är detta kanske det mest kostnadseffektiva alternativet som små onlinebutiker kan hänga på. Detta USPS-kalkylator bör hjälpa dig att komma fram till kostnadsberäkningar för frakt.

DHL

Du bör överväga att arbeta med DHL om du planerar att sälja internationellt. DHL eCommerce erbjuder leveranstjänster till köpmän som vill skicka lättorder.

Det har planer för både inhemska och gränsöverskridande transporter. Du kan få en pris- och tidsuppgift med hjälp av  DHL fraktkostnadsberäknare.

POSTEN

UPS har en dynamisk e-handelsstrategi för att hjälpa handlare att hantera övergivna vagnar. Om du köper produkter från AliExpress i Kina kan du använda UPS som den ultimata bärarlösningen via dess integrerade system.

Du kan använda UPS-kalkylator för att fånga leveranstiden och fraktkostnaden. Förutom paketspårning erbjuder transportföretaget nästa dags frakt med flyg.

Bästa praxis för e-handel

Ha en effektiv returpolicy

Returer och återbetalningar är ganska oundvikliga för alla e-handelsföretag. I ett försök att hålla processen enkel och engagerande bör innehållet i din policy uttryckligen ange alla villkor som krävs för att en retur eller återbetalning ska räcka.

Eftersom du kommer att hantera alla typer av kunddemografi, vill du hålla det enkelt och avskräckt från alla förbryllande jargong.

I alla e-handelsinställningar, Det är viktigt att synligt markera tidsramen för varje återkrav. De flesta återförsäljare erbjuder en 90-dagars returpolicy. Om denna tid förfaller, är en kund utesluten och säljaren kan giltigt avvisa returen.

Returpolicyn måste definiera den returnerade artikelns villkor. Oftast kan en kund skicka tillbaka en produkt till säljaren om den är defekt eller inte stämmer med beskrivningen. Säljaren förbehåller sig å andra sidan rätten att avvisa all retur som används eller skadas av köparen.

Det är relevant att påpeka om det finns några returfraktkostnader. Du måste tydligt ange vem som är ansvarig för eventuella tillhörande avgifter.

Arbeta med rätt fraktintressenter

Handlaren behöver ett team som inte lämnar något till slumpen. Det är mycket mer tillfredsställande att bortse från fraktkostnader men arbeta med ett kompetent logistiklag. Detta gör långt för att göra sjöfarten pålitlig och långtgående.

Innan man väljer ett exakt rederi måste säljaren titta på de främsta prioriteringarna. Rederier är inte en enhet som passar alla. Det är alltid i kundernas intresse att deras beställningar skickas nästa om inte samma dag.

Snabb leverans är bara tillräckligt nära för att uppnås om onlinehandlaren har ett duktilt fraktlag på däck. De flesta rederier i branschen erbjuder ett dedikerat logistikstöd för e-handelsföretag.

Vi har blivit uppmanade ett par gånger av våra lojala och glada läsare att rekommendera några av de bästa e-handelstransporter företag.

Nåväl, hittills går vår topp tio lista till dessa lösningar:

 1. Shipbob (Fullständig recension)
 2. cloisonne (läs recension)
 3. ShipStation (översyn)
 4. Sellbrite
 5. ShippingEasy (översyn)
 6. Shopify Frakt & Leverans
 7. Veeqo
 8. ShipWire (översyn)
 9. ShipMonk (översyn)

I kärnan i allt kan det vara en överväldigande uppgift att välja rätt leveranspartner.

För leveransoptimering kanske du vill gå med en som stöder frakt från olika försäljningskanaler. Och det går ner till användarvänlighet, API-integrationer och tillgång till flera operatörslösningar.

Optimera Checkout-upplevelsen

Kunder vill alltid ha det enkla sättet in.

Benchmarkstudier visar det ungefär 69% av kundvagnar blir övergivna på grund av en förvrängd checkout page. Den enklaste onboard-upplevelsen tar alltid ledningen. Kunderna vill ha inget mindre än en snabb leveranslösning som går ner till mässingspännen på ett okomplicerat sätt.

En annan djupanalyserad data avslöjar det 28% online-shoppare överger sin kundvagn om fraktkostnaderna verkar vara vaga och oförutsedda.

Säljaren måste förfina eventuella tillhörande kostnader vid kassan, särskilt om de inte planerar att erbjuda gratis frakt. Andra e-butiker ber en besökare öppna ett konto innan de gör en beställning.

Det är en viktig orsak till låg försäljning och en betydande nedgång i den genomsnittliga konverteringen. För att motverka alla möjligheter till försäljningsökning är den rätta åtgärden att optimera kassan och inkludera ett stabilt kundsupportsystem.

Oavsett vilken typ av resurser du behöver för att chippa in, är det fortfarande en avgörande övervägning eftersom kunderna vill att deras problem måste lösas utan några brister.

En del av struktureringen av en framgångsrik kassa innebär att göra en avgörande tanke till alla möjliga leveransdestinationer och arbeta med leveransalternativ som kan ge önskade resultat för kunderna.

Enkelheten att göra integrationer mellan din butik och leveransprogramvaran för flera bärare bör också vara en del av köpet.

För att den här processen inte ska se något nära att vara fiktiv är här några av de robusta funktionerna att leta efter i en leveransprogramvara:

Automationskapacitet

Ett automatiserat system går ihop som en elementär funktion i sjöfarten av e-handel. Detta raderar den blommande manuella inmatningen som handlarna måste hantera när de hanterar stora ordervolymer.

Din onlinebutik bör integreras med ett rederi med flera transportörer utan några tydliga luckor. Ett system som automatiserar ditt arbetsflöde hjälper till att optimera uppfyllande och kundernas shoppingupplevelse.

Den bästa möjliga leveransprogramvaran bör i största utsträckning erbjuda snabba integrationer för att effektivisera säljarens verksamhet, särskilt om de hänger på en omnikanals försäljningsstrategi.

cloisonnetill exempel partners med plattformar som Shopify, BigCommerceoch ChannelAdvisor - som gör det möjligt för återförsäljare att automatiskt importera kundernas beställningar, skriva ut etiketter och jämföra fraktpriser från olika listade operatörslösningar.

En enkel API-länk till leveransprogramvaran är så mycket för säljaren eftersom det är mycket lättare att anpassa butikens kassa.

Orderföljning och realtidsrapporteringsfunktioner är också nyckeln till att hålla produktivitetsutsikterna i högre skala.

Fraktpriser kalkylator

Det är onödigt att säga att arbeta ut fraktkostnaderna utan att tagga längs alla dolda kostnader bygger upp ett betydande fall i vinstprognoserna.

För att starta den manuella datainmatningsprocessen, med en fraktkalkylator kan du beräkna hela kostnaden, som nästan hela tiden är beroende av vikt, värde och destination.

Med tanke på de många variationerna som följer med kundernas order är det viktigt att ha en automatiserad kalkylator ombord. Rederier med flera transportörer som ShipBob, ShippingEasyoch ShipStation ge återförsäljare en piska hand när du bedömer kostnaden för att skicka en kunds beställning.

Batchfraktkapacitet

Varje e-handel handelsfartyg med det enda syftet att skala sina affärsbehov för att arbeta med en mjukvara som har ett parti sändningsstöd.

Batchtransport är utformad för att ge en online-säljare kapacitet att ställa in olika leveransalternativ över en stor mängd beställningar.

Naturligtvis vill du ha ett systematiskt arbetsflöde när du bearbetar alla väntande order. Men det som är viktigast är den supportnivå som en leveransprogramvara är utformad för att erbjuda sina användare.

För att sätta det i sammanhang, handlaren ska leta efter ett rederi som har ett utrymme att samtidigt bearbeta (säger över 200 beställningar) med samma bärare och förpackningsmodell.

Priser förhandling

Om du levererar produkter i stora volymer, är chansen stor att du har rätt att få en bättre affär med dina vanliga transportörer.

En solid referensbänk tyder på att leveranserna samma dag kommer att driva fraktkostnaderna med 2020% fram till 50. Priserna fortsätter att öka eftersom behovet av att erbjuda snabbare frakt tar större andel av utgifterna jämfört med andra uppfyllande prioriteringar.

Och medan fraktkostnaderna utgör en betydande del av onlinebutikens utgifter är det ganska nödvändigt att ta reda på alla förhandlingsmetoder som hjälper dig att flytta nålen. Det här är allt du behöver sänka driftskostnaderna och utöka vinstmarginalen.

Först måste du kolla in fraktpriserna från varje operatör (USPS, FedEx, UPS) för att få en effektiv jämförelse. Både FedEx och UPS erbjuder förutbetalad frakt som kommer med 20 procents rabatt.

Det visar sig att de flesta transportföretag endast erbjuder rabatter när ett visst villkor är uppfyllt. I de flesta fall kan en handlare förvänta sig en volymbaserad rabatt närhelst de skickar ett visst antal paket.

Se till att verifiera om det finns några extra avgifter som kan återspeglas på din faktura. Varje gång dolda avgifter dyker upp tenderar detta att fastställa din plan för att minimera fraktkostnaderna.

Strävan efter att förhandla om fraktpriser finns i olika dimensioner. Du kan välja att förhandla om kontrakt med flera operatörer för att få en blandad påse med priser och tillägg - vilket verkar vara tekniskt vid leverans av produkter på företagsnivå.

Förutom frakt, erbjuder UPS uppfyllande medan USPS rankas bättre för sin olika strategi som är öppen för köpmän när man beräknar fraktpriserna. Antagligen innebär detta att varje tjänst har en distinkt försäljningsplats på marknaden.

Vanliga frågor

Vad påverkar fraktkostnader?

Svaret på denna fråga hänger på mångfaldiga variabler.

Med en fraktkalkylator ombord är det korrekt att säga att säljaren kan beräkna alla uppskattningar på några minuter. Men i slutet av köparen borde detta hända omedelbart. Om du är dropshipping en produkt från en leverantör, är det bäst att lite nyfiken på var exakt produkterna skickas ifrån.

Tillsammans med detta är det lika viktigt att fånga rätt plats där produkterna måste skickas till. Dessa två segment tillåter återförsäljaren att skapa en primär offert. Men det enbart kan inte ge dig en kortfattad fördelning av alla elementära fraktkostnader.

Säljaren måste ta hänsyn till dimensionerna och vikten för varje paket medan arbeta ut alla fraktkostnader.

Expresskurer kommer att ta ut högre avgifter beroende på transportens dimension och vikt. De använder ofta den dimensionella vikttekniken för att beräkna leveranshastigheter genom att ta hänsyn till dessa två mätvärden.

En annan viktig faktor att notera är fraktförsäkring. Den stora majoriteten av e-handeln köpmän som säljer högt prissatta produkter förtjänar betydelsen av att ha en försäkring.

De flesta transportföretag erbjuder försäkring som en extra tjänst som råkar vara en liten procentandel (cirka 3%) av hela leveransvärdet. Säljare av e-handel måste se fram emot eventuella oförutsedda incidenter som troligtvis kommer att inträffa medan ett paket är i transit.

Fraktförsäkring fungerar som ersättning täcker när varorna går förlorade, stulna eller skadade. Säljare måste ta hänsyn till de kostnader som är förknippade med pakethantering, särskilt om de handlar med högvolym och relativt ömtåligt / farligt gods.

Tullar och skatter är också viktiga element beräkna fraktkostnader. Detta bedöms utifrån det land där varorna skickas till, produkttyp och hela leveransvärdet.

Hur hanterar du returer / återbetalningar?

När du driver din e-handelsverksamhet kommer du obestridligt att möta avkastningar ganska ofta. Därför måste du inkludera en välgrundad returpolicy för kunder att bekanta sig med hela processen.

För att hantera returfrakt på ett sätt som helt löser kundens problem är det avgörande att avslöja vad det kostar att returnera en artikel. Medan fri returfrakt står som ett litet incitament för kunder, kanske detta alternativ inte är livskraftigt för alla e-handel.

Samma som den konventionella metoden att initiera uppfyllandet process, vill du lägga alla öppna leveransalternativ tillgängliga för kunderna. Det finns ingen rätt formel som passar alla situationer för retur / återbetalning.

Kostnaden kan beräknas till en fri ränta eller så kan säljaren besluta att returnera frakt till en gratis transaktion. Hur som helst är det viktigt att identifiera alla transportföretag som stöder returfrakt.

Baserat på vår kortfattade bedömning hjälper dessa lösningar också att skapa returetiketter för kunder;

 1. POSTEN
 2. FedEx
 3. USPS
 4. Kanada Post
 5. DHL
 6. Australien Post
 7. Storbritannien Royal Mail

Vad är leverans över natt / nästa dag?

Som termen antyder är leverans över natt där kunder får sina beställningar inom nästa arbetsdag. Snabb leverans är det enda sättet att slå dina kunders förväntningar.

Amazon Prime byggdes för att optimera detta praktiska leveransalternativ. Dess leveransservice samma dag är också öppen för icke-Prime-medlemmar som handlar efter produkter som ligger över $9.98 prismärke.

Köpmän kan låna ett blad eller två från Amazons infrastruktur (inklusive Amazon FBA) för att få mark på hur snabb skick ska tekniskt fungera.

Nattfrakt är mer en premium- och häftstjänst som kunderna förväntar sig att alla grundläggande e-handelsbutiker har. Men att konkurrera med stora detaljhandlarjättar är aldrig ett enkelt företag.

Oavsett hur knastrande dagsländning kan få mestadels för nya detaljhandlare, är transportörer som UPS och FedEx till synes ekonomiska alternativ för små och medelstora företag.

Genom uppfyllande företag som ShipBob eller Shippo, online-säljare kan förhandla om priser och banka på vidsträckta transportörer för frakttjänster nästa dag.

Vad är frakt - Senaste avhämtning

Frakt är kanske den viktigaste delen av uppfyllandet i alla företag. För att matcha dina kunders förväntningar (tänk snabb leverans), måste du samarbeta med rätt logistikkteam och leta efter de mest konkurrenskraftiga fraktpriserna.

Eftersom sjöfarten ibland kan bli lite överväldigande, hjälper outsourcing av denna tjänst från erkända experter i branschen att räta ut alla kurvor.

Om du planerar att sälja produkter internationellt, bästa möjliga praxis är att samarbeta med tredjepartsföretag med flera transportörer som har ett par lager över hela världen..

Bortsett från de som vi länge har nämnt, kan du leta efter bättre avtal från rederier som ShipBob, ShipperHQ, AfterShipoch Shippit. De har alla enkla men ändå olika leveransstrategier.

För att få bättre dragkraft vid alla nödvändiga prioriteringar måste säljaren arbeta med drivande leveransalternativ som hjälper till att konvertera mer försäljning och är utformade för att automatisera frakt och returer, vilket i slutändan sänker kundernas klagomål.

Det var allt tills vidare.

Om du har några frågor, släpp dem direkt nedanför i kommentaravsnittet.

Rebekah Carter

Rebekah Carter är en erfaren innehållsskapare, nyhetsreporter och bloggare som specialiserat sig på marknadsföring, affärsutveckling och teknik. Hennes expertis täcker allt från artificiell intelligens till programvara för e-postmarknadsföring och enheter med utökad verklighet. När hon inte skriver spenderar Rebekah det mesta av sin tid på att läsa, utforska det fria och spela.

Kommentarer 4 Responses

 1. Söt! Det här har varit ett riktigt underbart inlägg. Stort tack för att du gav dessa detaljer.