Vad är Bootstrapping?

Vad betyder bootstrapping?

Bootstrapping är ett sätt att internt finansiera ett nytt företag, den nya verksamheten med vinst från sina egna investeringar eller från dess grundare för att starta företaget; detta i motsats till att använda externt kapital. Verksamheten kommer sedan att fortsätta driva utan extern ekonomisk insats från påverkan utanför och kan jämföras med en självförsörjande person som bor på marken. Även om det inte uttryckligen anges, finns det ett underliggande tema för bootstrapping som ger intrycket att de som gör bootstrapping gör något mycket svårt och arbetar extremt hårt.

Bootstrapping används också i datorteknologi, och termen förkortas vanligtvis till start. Uppstart avser laddning av mjukvara till din dator efter en återställning eller påslagning, programmen laddas av sig själv utan någon extern ingång från dig själv.

Vid bootstrapping kommer vinsterna inte troligtvis att komma så snabbt, men det börjar bygga ett långsiktigt kostnadsstyrningssynsställe. Genom att eliminera påverkan från investerare utanför kan bootstrappers koppla av och fokusera helt på att bygga relationer med kunder och leverantörer.

Ägare av bootstrapped företag behöver inte oroa sig för att utspäda sina ägarintressen i verksamheten. Företaget kan förbli personligt innehav, och det finns inget behov av att emittera eget kapital. Det gör det också möjligt för grundarna att experimentera mer med sin produkt eller tjänst, eftersom de inte har press från investerare som vill få omedelbara resultat. Istället kan de experimentera och finjustera sin produkt eller tjänst tills den är perfekt.

Detta tjänar också till att öka risken för start, eftersom grundarna måste mikromanera sitt kapital såväl som själva verksamheten. Om det är för lång försening för att släppa en produkt kan hela företaget hamna i kontanter. Att generera intäkter är ofta ett centralt fokus för det startapplösta företaget, ett nödvändigt krav för att hålla verksamheten flytande. Grundare måste hitta en operativ tillväxtmodell som leder till lönsamhet om de vill överleva. Detta kan ibland ta företaget i oavsiktliga riktningar. Det är också möjligt att verksamhetens tillväxt kommer att avskräckas utan kapital från externa investerare.

För att utvidga teamet och marknadsföra effektivt kommer en viss inkomst att behövas, annars kan det ta längre tid än förväntat att nå vissa milstolpar.

En ytterligare nackdel med att starta upp ett företag är bristen på trovärdighet i början. Bristen på investerare kan skada företagets trovärdighet i början, eftersom människor kan tro att det inte finns några investerare eftersom ingen var intresserad av att investera. Backing från respekterade investerare ger ofta potentiella kunder det extra förtroende som krävs för att prova den nya produkten eller tjänsten som erbjuds, medan bootstrapping kan tjäna till att lyfta fram bristen på erfarenhet av teamet.

Bli en expert på e-handel

Ange din e-post för att få festen igång