Vad är ett försäljningskvitto?

Kvitto

Vad betyder försäljningskvitto?

En pappers- eller elektronisk post av en transaktion som genereras när en försäljning görs. I en traditionell tegel- och murbrukaffär kommer detta kvitto från kassan i form av en pappersrulle. När du använder ett kredit- eller betalkort för transaktionen kommer försäljningskvittot att åtföljas av ett kvitto från den utfärdande banken.

I e-handel lagras försäljningskvittonet elektroniskt i datorns databaser. Men du har också möjlighet att skriva ut ditt försäljningskvitto som bevis på köp och bevis på försäljning, varvid försäljningskvitton är tillgängliga att ladda ner och eller skriva ut i ett skrivarvänligt format.

I kvittot visas vanligtvis datum och tid då ett köp gjordes, inköpta varor, inköpspris och summa, namn och plats för butik / enhet där inköpen gjordes, och tilläggsinformation om butiksreturer, betalningsmetod som använts och annan relevant försäljningsrelaterad information. Många kvitton inkluderar också kuponger eller rabatter för framtida inköp. Försäljningskvitton är ofta nödvändig för att returnera eller byta butik.

Bli en expert på e-handel

Ange din e-post för att få festen igång