Hva er en salgskvittering?

Kvittering

Hva betyr salgskvittering?

Papir eller elektronisk oversikt over en transaksjon som blir generert når et salg foretas. I en tradisjonell mur- og mørtelbutikk kommer denne kvitteringen fra kassaapparatet i form av papirrull. Når du bruker et kreditt- eller debetkort for transaksjonen vil salgskvitteringen være ledsaget av en kvittering fra den utstedende banken.

I e-handel lagres salgskvitteringen elektronisk i datamaskinens databaser. Imidlertid har du også muligheten til å skrive ut salgskvitteringen som bevis på kjøp og bevis på salg, idet salgskvitteringene er tilgjengelige for nedlasting og eller utskrift i et skrivervennlig format.

Kvitteringen vil vanligvis vise dato og klokkeslett for kjøpet, kjøpte varer, mengde kjøpesum og totaler, navn og beliggenhet på butikk / enhet der kjøp ble gjort, og tilleggsinformasjon om butikkreturer, betalingsmåte brukt og annen relevant salgsrelatert informasjon. Mange kvitteringer vil også inkludere kuponger eller rabatter for fremtidige kjøp. Salgskvitteringer er ofte nødvendig for retur eller utveksling av butikker.

Bli en ekspert på e-handel

Skriv inn e-postadressen din for å få festen i gang