Hva er en utstedende bank?

Utstedende bankHva betyr utstedende bank?

En finansiell organisasjon eller bank som gir kreditt- eller kredittkort gjennom kortforeninger, og den utstedende banken åpner et kredittbrev til fordel for en selger eller eksportør (mottaker) kredittbrevet blir deretter videresendt til en rådgivende bank hvor den vil forplikte seg å hedre etterspørselsutkast. Så utsteder den utstedende banken å gjøre godt med gebyrer som kredittkortsinnehaveren har gjort.

En utstedende bank er også kjent som en åpningsbank, og som individ betaler du gebyrer til en utstedende bank. Når du åpner en kredittkortkonto, vil gebyrene som er knyttet til kortet ditt når du kjøper kreditt, påløpe gebyrer; det er den utstedende banken som vil motta gebyrene du betaler.

Den utstedende banken er også ansvarlig for sikkerheten til enkeltpersoners personopplysninger. I tillegg utfører den all nødvendig kontovedlikehold, inkludert utstedelse av nye kort, løsning av omstridte gebyrer, innstilling av kortgrenser, suspensjon eller gebyrblokkering og første kortaktivering.

Bli en ekspert på e-handel

Skriv inn e-postadressen din for å få festen i gang