การชำระธุรกรรมคืออะไร

การชำระธุรกรรม

การชำระธุรกรรมหมายถึงอะไร

กระบวนการที่ผู้ขายจะได้รับเงินจากลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรม

เมื่อลูกค้าซื้อบริการหรือสินค้าธนาคารผู้ออกจะส่งเงินไปยังหน่วยประมวลผลการชำระเงินที่ผู้ขายใช้ เงินเหล่านี้จะกระจายไปยังผู้ค้า การชำระคำศัพท์นั้นใช้เพื่ออ้างถึงจำนวนเงินที่โอนไปยังผู้ค้าจากผู้ซื้อตามจำนวนเงินที่ระบุสำหรับการขายเพื่อรับการทำธุรกรรมบัตร การโอนเงินให้ผู้ค้าเรียกว่าการระดมทุนและเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการชำระบัญชี

มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ

ป้อนอีเมลของคุณเพื่อเริ่มปาร์ตี้