Τι είναι το καθαρό κέρδος;

Τι σημαίνει καθαρό κέρδος;

Η νομισματική διαφορά μεταξύ των εσόδων και του κόστους μιας επιχείρησης. Το καθαρό κέρδος είναι τα χρήματα που θα έχετε απομείνει μόλις πληρώσετε όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς και έξοδα. Το καθαρό κέρδος είναι επίσης γνωστό πιο άνετα ως «κατώτατη γραμμή» επειδή είναι η τελευταία γραμμή στη λογιστική των εσόδων και εξόδων.

Για να υπολογίσετε το καθαρό κέρδος σας, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η τιμή προσαύξησης και τα γενικά έξοδά σας. Εκτός από προφανή γενικά έξοδα, όπως οι μισθοί του προσωπικού σας και η τιμή ενοικίασης για ένα κατάστημα από τούβλα και κονίαμα, πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε άλλες μεταβλητές στον υπολογισμό σας, όπως οι φόροι που θα πρέπει να πληρώσετε στα κέρδη της επιχείρησής σας.

Τα καθαρά κέρδηΠρέπει όμως να καταλάβετε ότι το καθαρό κέρδος δεν είναι το ποσό που κέρδισε μια εταιρεία κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Μόλις αφαιρεθούν τα έξοδα μετρητών από τα κέρδη, υπάρχει επίσης ένας αριθμός εξόδων μη μετρητών που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η απόσβεση και η απόσβεση. Εάν θέλετε πραγματικά να μάθετε πόσα μετρητά δημιουργούνται από μια εταιρεία, ρίξτε μια ματιά στην κατάσταση ταμειακών ροών.

Το καθαρό κέρδος είναι ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος αριθμός που μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως αλλαγές στις πωλήσεις, περιθώρια κέρδους, προσδοκίες πελατών και ακόμη και διαχείριση εταιρείας.

Όχι μόνο το κέρδος θα ποικίλλει σε μια δεδομένη εταιρεία, αλλά το καθαρό κέρδος είναι πολύ διαφορετικό από τη μία εταιρεία στην άλλη, και τα αναμενόμενα καθαρά κέρδη είναι αρκετά διαφορετικά από τη μία βιομηχανία στην άλλη. Στην πραγματικότητα, είναι συχνά καλύτερο να εξετάζουμε παράγωγα καθαρού κέρδους όπως περιθώριο κέρδους ή αναλογία τιμής προς κέρδη για να κατανοήσουμε πόσο κερδοφόρα μια εταιρεία συγκρίνεται στην πραγματικότητα με άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου.

Γίνετε ειδικός στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Εισαγάγετε το email σας για να ξεκινήσετε το πάρτι