ตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนโดยสรุป

เมื่อพูดถึงตลาดอีคอมเมิร์ซระดับโลกมีคู่แข่งรายหนึ่งที่กลายเป็นใหญ่ที่สุดในโลกอย่างรวดเร็ว: จีน ตลาดออนไลน์ของจีนใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าประมาณ 450 พันล้านเหรียญสหรัฐ (2014) ซึ่งแทนที่สหรัฐ 296 พันล้านเหรียญสหรัฐ การเข้าใจโครงสร้างจากสิ่งที่เจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งจำเป็นหากเราต้องเรียนรู้ทุกสิ่งจากความสำเร็จที่หลากหลาย

อ่านต่อไป ตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนสั้น