Vad är trafik?

Vad betyder trafik?

Antalet besökare som en webbsida får. För att en webbplats ska bli framgångsrik behöver den trafik för att drivas till den från olika källor. Denna trafik måste emellertid komma från personer som är intresserade av att köpa din produkt eller tjänst och för att detta ska ske måste du rikta in dig på personer inom din nisch. Tidigare var trafiken på webbplatsen det primära metret för att bestämma vikten och värdet på en webbplats, men det är inte längre fallet. Även om trafiken fortfarande är viktig - du kan inte ha konverteringar utan trafik - är omvandlings- och lönsamhetsberäkningarna mycket viktigare när du värderar en webbplats.

Webbstrafik x konvertering = Lönsamhet

En webbplatss framgång kan inte bara bedömas utifrån den mängd trafik den får. När en besökare besöker en webbplats kommer de ofta att studsa tillbaka från webbplatsen; procentandelen besök som inte konverterar till klick på mer av ditt innehåll kallas avvisningsfrekvensen. En hög avvisningsfrekvens eller en kort metrisk på plats pekar ofta på problem med att konvertera trafik, och eftersom den mesta trafiken har vissa kostnader, vare sig den kostnaden är monetär eller någon annan resurs som tid, är det fördelaktigt för varje webbplatsägare att maximera konverteringen av den trafik som mottas på deras webbplats.

Bli en expert på e-handel

Ange din e-post för att få festen igång