Vad är lång svans?

Lång svansVad betyder lång svans?

Lång svans är idén om Chris Anderson som poserades i oktober 2004-utgåvan av tidningen "Wired" som antyder att online-marknadsplatsen driver bort från vanliga produkter och går mot nischprodukter. Nya återförsäljare inom e-handeln kommer ofta att hitta det lättare och mer kostnadseffektivt att fokusera på produkter inom en nisch

När du ställer in en e-handelsbutik som inte har någon fysisk närvaro, är det mycket opraktiskt att sälja en mängd produkter på grund av lagringsutrymme. Genom att sälja en produkt i en nisch till en viss marknad kommer du att spara både uppsättningskostnader och omkostnader för ditt företag. Forskning har visat att konsumenterna i allt högre grad går mot nischprodukter som är specifikt anpassade efter deras behov snarare än generiska massproducerade artiklar. De är också villiga att betala mer för en kvalitetsnischprodukt, vilket innebär att smarta detaljister faktiskt kan öka sin lönsamhet genom att sälja ett mindre antal tätt fokuserade produkter med lång svans, snarare än att försöka sälja allt för alla. Produkter med lång svans har också lägre distributionskostnader och marknadsföringskostnader för det mesta, vilket ökar lönsamheten ytterligare.

Bli en expert på e-handel

Ange din e-post för att få festen igång