Gebruiksvoorwaarden

Lees onze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u ecommerce-platforms.com (de "site") bezoekt of gebruikt. Door onze site te bezoeken of te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. Het recht om deze website te gebruiken is exclusief voor jou en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon of entiteit.

Gebruik van de site

ecommerce-platforms.com machtigt u om deze site alleen te bekijken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen in het originele materiaal op alle kopieën van het materiaal behoudt. U mag de materialen op deze site op geen enkele manier wijzigen. U mag niet reproduceren, openbaar weergeven, uitvoeren, distribueren of anderewise deze materialen te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. U mag deze materialen voor geen enkel doel op een andere website of netwerkcomputeromgeving gebruiken. Het materiaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd en elk ongeoorloofd gebruik ervan kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en/of andere wetten. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u alle gedownloade of afgedrukte materialen onmiddellijk vernietigen.

Garantiedisclaimer; Beperking van aansprakelijkheid

(A) U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u deze site op eigen risico gebruikt. De inhoud van deze site is niet beloofd of gegarandeerd dat deze correct, volledig of up-to-date is. Deze site wordt aangeboden op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, garanties van eigendomsrecht of garanties van niet -inbreuk.

(B) Noch deze Site, zijn gelieerde ondernemingen, noch enige van hun respectievelijke werknemers, agenten, externe inhoudleveranciers of licentiegevers garanderen dat deze Site ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; evenmin geven zij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van deze Site, of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud die op of via deze Site wordt aangeboden.

(C) Deze Site, haar leveranciers, enige persoon of entiteit die betrokken is bij het creëren, produceren of verspreiden van deze site, of andere derden die op deze site worden genoemd, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Dergelijke schade omvat, zonder beperking: enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade; schade als gevolg van gederfde winst, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking; of enige andere schade die voortvloeit uit het gebruik, de onmogelijkheid om te gebruiken, of de resultaten van het gebruik van deze Site, alle websites die aan deze Site zijn gekoppeld, of de materialen of informatie of diensten die op een of alle dergelijke sites staan, ongeacht of deze op garantie zijn gebaseerd , onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, en of deze site al dan niet op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van de materialen, informatie of diensten van deze Site resulteert in de behoefte aan services, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u alle kosten daarvan op zich. De toepasselijke wetgeving staat de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade mogelijk niet toe, dus deze beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

(D) Deze Site is niet bedoeld als verwijzingen naar entiteiten, producten of diensten in de inhoud of links op deze Site naar aanbevelingen van dergelijke entiteiten, producten of diensten.

Links naar websites van derden

Koppelingen op deze site naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site. De Site beoordeelt niet al deze sites van derden en heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud. Daarom onderschrijft de website geen enkele weergave van deze informatie of enige informatie, software of andere producten of materialen die daar worden gevonden, of resultaten die worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden die aan deze Site zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

Herzieningen van de algemene voorwaarden

De site kan deze voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina bij te werken. Bezoek deze pagina van tijd tot tijd om de meest actuele voorwaarden te bekijken, omdat deze bindend voor u zijn. Bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's op deze Site worden geplaatst.

Dit document is bijgewerkt op 16.06.2014

Comments 0 Reacties

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Rating *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.

winkel starten en online winkel starten