Syarat-syarat Penggunaan

Sila baca Syarat Penggunaan kami dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan ecommerce-platforms.com ("Laman"). Dengan mengakses atau menggunakan Laman web kami, anda mengakui dan bersetuju untuk terikat secara sah oleh semua syarat perjanjian ini. Hak untuk menggunakan laman web ini adalah untuk anda secara eksklusif dan tidak boleh dipindahkan kepada orang atau entiti lain.

Penggunaan Tapak

ecommerce-platforms.com membenarkan anda untuk melihat Laman ini hanya untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial, dengan syarat anda mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam bahan asal dalam mana-mana salinan bahan tersebut. Anda tidak boleh mengubah suai bahan di Tapak ini dalam apa jua cara. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, memaparkan secara terbuka, melaksanakan, mengedarkan atau lain-lainwise gunakan bahan ini untuk sebarang tujuan awam atau komersial. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahan ini pada mana-mana tapak web lain atau persekitaran komputer rangkaian untuk sebarang tujuan. Bahan-bahan di Tapak ini adalah berhak cipta dan sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan ke atasnya mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan, dan/atau undang-undang lain. Jika anda melanggar mana-mana Terma ini, kebenaran anda untuk menggunakan Laman ini ditamatkan secara automatik dan anda mesti segera memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun atau dicetak.

Penafian Waranti; Had Liabiliti

(A) Anda dengan tegas bersetuju bahawa anda menggunakan Laman web ini dengan risiko anda sendiri. Kandungan di Laman web ini tidak dijanjikan atau dijamin betul, lengkap, atau terkini. Laman web ini disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan tersurat atau tersirat dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada: jaminan tersirat untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, jaminan hak milik, atau jaminan bukan - pelanggaran.

(B) Baik Laman web ini, gabungannya, atau pekerja, ejen, penyedia kandungan pihak ketiga, atau pemberi lesen masing-masing menjamin bahawa Laman web ini tidak terganggu atau bebas ralat; mereka juga tidak memberikan jaminan mengenai hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan Laman web ini, atau mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan mana-mana kandungan yang disediakan di atau melalui Laman web ini.

(C) Tapak ini, pembekalnya, mana-mana orang atau entiti yang terlibat dalam mencipta, menghasilkan atau mengedarkan laman web ini, atau pihak ketiga lain yang disebut di tapak ini, tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan. Kerosakan tersebut termasuk, tanpa had: sebarang ganti rugi tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau punitif; kerosakan akibat kehilangan keuntungan, kehilangan data atau gangguan perniagaan; atau sebarang kerosakan lain akibat daripada penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau hasil penggunaan Laman ini, mana-mana laman web yang dipautkan ke Laman ini, atau bahan atau dalamformation atau perkhidmatan yang terkandung di mana-mana atau semua tapak tersebut, sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort atau mana-mana teori undang-undang lain, dan sama ada Laman ini telah dinasihatkan atau tidak tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Jika anda menggunakan bahan tersebut, dalamformation atau perkhidmatan daripada Tapak ini menyebabkan keperluan untuk perkhidmatan, pembaikan atau pembetulan peralatan atau data, anda menanggung semua kosnya. Undang-undang yang terpakai mungkin tidak membenarkan pengecualian atau pengehadan kerosakan sampingan atau berbangkit, jadi pengehadan atau pengecualian ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

(D) Laman web ini tidak bermaksud sebarang rujukan kepada entiti, produk atau perkhidmatan dalam kandungan atau pautan apa pun di Laman web ini sebagai sokongan daripada entiti, produk atau perkhidmatan tersebut.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Pautan di Tapak ini ke tapak web pihak ketiga disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada anda. Jika anda menggunakan pautan ini, anda akan meninggalkan Laman ini. Tapak ini tidak menyemak semua tapak pihak ketiga ini dan tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana tapak ini atau kandungannya. Oleh itu, Tapak ini tidak mengendors atau membuat sebarang representasi tentang mereka atau mana-mana dalamformation, perisian atau produk atau bahan lain yang terdapat di sana, atau sebarang hasil yang diperoleh daripada menggunakannya. Jika anda memutuskan untuk mengakses mana-mana tapak web pihak ketiga yang dipautkan ke Laman ini, anda melakukan ini sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

Semakan Terma dan Syarat

Laman web boleh mengubah Syarat ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini halaman ini. Sila lawati halaman ini dari semasa ke semasa untuk mengkaji Syarat yang paling terkini kerana ia mengikat anda. Ketentuan tertentu dari Syarat ini boleh digantikan oleh pemberitahuan undang-undang atau syarat yang dinyatakan dengan jelas yang dipaparkan pada halaman tertentu di Laman ini.

Dokumen ini dikemas kini pada 16.06.2014

Komen-komen Responses 0

Sila tinggalkan balasan anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *

Kedudukan *

Laman web ini menggunakan Akismet untuk mengurangkan spam. Ketahui bagaimana data komen anda diproses.

shopify timbul baharu
shopify light modal wide - perjanjian eksklusif ini tamat tempoh