Hva er trafikk?

Hva betyr trafikk?

Antall besøkende som en webside mottar. For at et nettsted skal være vellykket, trenger det trafikk for å bli kjørt til det fra forskjellige kilder. Denne trafikken må imidlertid komme fra folk som vil være interessert i å kjøpe produktet eller tjenesten din, og for at dette skal skje, må du rette deg mot mennesker innenfor din nisje. Tidligere var trafikk på nettet den viktigste beregningen for å bestemme viktigheten og verdien av et nettsted, men det er ikke lenger tilfelle. Selv om trafikk fortsatt er viktig - du ikke kan ha konverteringer uten trafikk, er konverterings- og lønnsomhetsberegningene langt viktigere når du verdsetter et nettsted.

Nettstedstrafikk x konvertering = Lønnsomhet

Suksessen til et nettsted kan ikke bare bedømmes ut fra mengden trafikk det mottar. Når en besøkende besøker et nettsted, vil de ofte bare hoppe ut av nettstedet; prosentandelen besøk som ikke konverteres til klikk på mer av innholdet ditt, er kjent som avvisningsfrekvensen. En høy avvisningsfrekvens, eller en kort tid-på-stedet-beregning, peker ofte på problemer med å konvertere trafikk, og siden mesteparten av trafikken har noen kostnader, enten den kostnaden er monetær eller en annen ressurs som tid, er det fordelaktig for hver websideeier å maksimere konverteringen av trafikken mottatt på nettstedet deres.

Bli en ekspert på e-handel

Skriv inn e-postadressen din for å få festen i gang