Export Definition. Vad exporterar? Vad betyder export för 2020

Vad betyder export?

I huvudsak hänvisar det till försäljning av kommersiella varor till ett annat land. Med andra ord innebär export att handlingen på den internationella marknaden. Exportverksamheten förlitar sig på väg, hav eller luft som transportsätt. Å andra sidan beror valet av transitering av olika faktorer.

Om jag till exempel handlar om förgängliga varor som blommor till ett annat land; det mest lämpliga sättet skulle vara ett flyglogistikföretag.

Men hur jag vet att du kan fråga. Vad är skillnaden mellan logistik och sjöfart? Tja, båda är en del av exportprocessen. Särskilt är frakt bara en del av logistiken. Det är den faktiska rörelsen av varor. Logistikbiten i ett prospekt handlar om lager, lagerhantering, förpackning, för att bara nämna några förfaranden.

Hur ska jag segla genom detta på ett kompetent och systematiskt sätt? Det är ganska förnuftigt att arbeta med ansedda Orderfyllnadsföretag. Och varför löser detta alla tekniska problem. Observera att det finns en viss risknivå. Mer anledning att anskaffa leveransspårningstjänster för att mildra all förlust av varor under transport.

Hur lönsamt är företaget?

Antalet ljuger inte. Välgrundad statistik från Världsintegrerade handelslösningar indikerar att världen har över 17 biljoner export. Låt oss inse fakta. Kina tar ledningen med cirka 2.2 miljarder dollar i export. Däremot exporterar USA cirka 1.68 biljoner dollar. Tyskland följer det noggrant med en export på 1.4 biljoner dollar. Det är kardinal att ge kredit till andra stora exportörer globalt. Vi har länder som Japan, Mexiko, Sydkorea och Australien som exporterar enormt.

Historiskt har exportverksamheten varit utbredd och ökat gradvis. Detta beror på den växande efterfrågan från konsumenter internationellt. Idealt är det en win-win-situation för både exportörer och länder. Exportören får dra nytta av den krävande marknaden. Samtidigt ackumuleras landet både intäkter och skatter.

Följaktligen finns det ett globalt BNP-bidrag på 36% som kommer från samma export. Detta har varit en framgång från insatser från länder som har minskat handelshinder och tullar. Det förbättrar den fria rörligheten för varor. Tack till alla tillämpliga frihandelsavtal.

Hur börjar jag?

Först och främst måste jag identifiera legitima köpare. I detta syfte måste jag leta efter en flexibel betalningslösning för att hantera transaktioner från köpare. Det är mycket tillrådligt att arbeta med ett väletablerat rederi. De hjälper mig att göra allt dokumentationsarbete. Dessutom erbjuder de speditionstjänster och i vissa fall finansieringslösningar.

När en beställning har gjorts är nästa steg att skicka mina varor till respektive lager. De beställningsföretag ge mig en spårningsnummer som använder för att spåra min sändning från bekvämligheten på deras officiella webbplats. Varorna skickas snabbt till köparna.

Identifiera en exportmarknad?

Till att börja med är tillvägagångssättet helt annorlunda från en exportör till en annan. Jag måste dock veta om produkten jag vill ta itu med är kommersiellt hållbar. Samtidigt borde jag göra marknadsundersökningar innan jag minskar min affärsplan.

En realistisk exportmöjlighet är en som resulterar i ekonomisk tillväxt och sund lönsamhet för exportören. Dessutom kräver det att jag har en omfattande beskrivning av hur mina produkter jämförs med mina konkurrenter. Som en ytterligare fråga måste jag göra alla bakgrundskontroller för att vara medveten om hur de hanterar sina varumärken, marknadsföringsstrategier och logistik.

En förutsättning för att ta hänsyn till är marknadens storlek. Men hur gör jag en marknadsbedömning? Titta på de aktuella trenderna för din specifika vara. Detta inkluderar dess prestanda och dess krav på att fastställa en grov uppskattning av potentiella köpare. Intressant nog är det ganska enkelt att få definitiv och äkta exportstatistiska data från dataanalysföretag uppkopplad.

Med användning av sådan information lär jag mig demografin. Jag förstår var särskilt mina produkter går bra. Samtidigt måste jag veta vilka länder som ska vara exakta och har alltför restriktiva handelshinder. Om jag drabbas av höga tullar är det uppenbart att antalet konsumenter minskar. Tyvärr måste jag inte ställa in priserna lite högre.

Det finns en enastående potential online som är en ultimat kanal för att hjälpa mig hitta seriösa köpare. Tillverkare och detaljhandlare kan dra nytta av e-handel detaljhandelsplattformar som amason, Alibaba, och eBay till källa för exportmöjligheter.

Ett annat alternativ att räkna med är marknadsutställningar eller mässor. Du får chansen att visa ut dina produkter och interagera med andra exportörer också. Dessutom har tillväxten av B2B- och B2C-marknadsplatser enormt visat sig vara lovande för de flesta exportörer. Online shopping tar centrum. En runda applåder till det djupa virtuella onlinebutiker.

Exportera kanaler

De mest dominerande metoderna är direkt och indirekt export. Vid indirekt försäljning får jag använda tredjeparts tjänster som Export Managing eller Export trading-företag. De hjälper mig med att hantera betalningar, köpa köpare och hitta de mest lämpliga leveransmetoderna. Naturligtvis kommer detta mot en avgift.

Att välja en kanal beror på viktiga faktorer som;

 • Enkelheten att göra affärer utomlands
 • Storleken på mitt företag
 • Riskhantering
 • Produktkvalitet och kvantitet
 • Historisk exportdata
 • Marknadsmöjligheter

Hur når jag utländska köpare

Mina exportplaner bör vara smärtfritt bara om jag använder beprövade strategier. Ett enkelt sätt att skala min exportkapacitet är genom att utföra beställningar från lokala köpare. De exporterar sedan dessa produkter till andra länder och tjänar vinster på det. Detta minskar lätt min risk med en betydande marginal. Alternativt har jag en chans att arbeta direkt med köpare. Men det tenderar att vara ganska utmanande om vi tar hänsyn till alla de tråkiga processerna.

När du fattar ett beslut om den bästa exportkanallösningen, kommer följande två saker att spela.

 • Som beställningstjänst kommer jag att hjälpa mig att märka mina produkter bättre genom att förpacka dem på ett affärsmässigt sätt? Kom ihåg att du måste trycka på konsekventa köpare.
 • Jag måste hitta det mest praktiska Export Management Company (agenter). En som erbjuder globala lagerlokaler.

Det är värt att notera att det finns exportförsäljare som levererar prover till potentiella köpare vid en förhandlingsbar provision. Det är viktigt att först titta på deras poster innan du gör något för att analysera deras resultat.

Så hur förbereder jag mina varor för export?

Ännu viktigare är att jag måste hantera frågor som förpackningar, brandingoch märkning av alla artiklar med precision. Det är ett användbart steg att överväga innan man går in på den utländska marknaden. Dessutom måste jag följa all internationell politik. Bortsett från garantier måste inkluderas i alla produkter.

Vanligtvis förväntar sig köparen att en exportör garanterar villkoren för produkterna. Därför måste jag vara försiktig med vad garantin täcker.

Juridiska dokument för export

Exportlagarna varierar från en jurisdiktion till en annan. Det är klokt att bekanta mig med alla rättsliga förfaranden för att inte hamna i problem med myndigheterna. Som standardpraxis inom exportindustrin är efterlevnad alltid ett drag som tvingas till en felfri exportverksamhet.

För att undvika alla snubblor, var uppmärksam på att förstå ett lands tullar och ha en djupare överensstämmelse med alla exporttullar och skatter. Vanligtvis kommer den berörda personalen tillfälligt att hålla mina kommersiella varor i tullområdet fram till när all bearbetning utförs.

Lyckligtvis finns det en hel del speditörer som hjälper mig som exportör att tillgodose behoven hos mina kunder. De hjälper mig att identifiera lämpliga dokument som autentiserar alla transaktioner. Detta beror på det land jag exporterar från och var varorna kommer till.

Här är de vanligaste dokumenten.

Ursprungscertifikat

Som exportör som säljer varor internationellt använder jag detta dokument för att fastställa deras ursprungsland. Detta dokument borde godkännas av min lokala handelskammare.

Laddningsräkning

Exportören har utfärdat detta dokument av transportören (rederiet) för att bekräfta att varorna har mottagits som last och överförs till mottagaren (köparen). Detta fungerar som avgörande bevis på att ett transportavtal finns och registrerar följande uppgifter;

 • exportörens namn
 • rederiets namn
 • frakt och vikt
 • nationalitetens flagga
 • beskrivning av varorna

Det är ganska betydelsefullt att nämna att det finns olika typer av last. Det är en Flygfraktsedel som inte kan diskuteras och används för transporter som skickas med flyg. En frakts B / L är förhandlingsbar och kan säljas eller köpas medan varorna är i transit. Fraktbrevet används för transporter som skickas till sjöss. En rak B / L är inte förhandlingsbar och skickas endast med köparens namn.

Kommersiell faktura

Detta är ett faktureringsdokument från exportören till köparen. Det fångar exakt värdet på varorna. Detta belopp används för att beräkna tull. De vanliga detaljerna som den borde innehålla inkluderar fakturamängd, valuta, nödvändiga certifikat, ursprungsland (exportör / tillverkare) och en certifierad exportörs signatur.

Kontrollintyg

Detta tillhandahålls av ett tredjepartsföretag. Det bekräftar att en exportör säljer varor som matchar beskrivningen och är av handelskvalitet.

Försäkringsintyg

Det är mer som en försäkring som fungerar som bevis på att köparens varor är försäkrade mot skada eller förlust. Detta utesluter exportören från ansvar vid eventuella osäkerheter.

Exportprissättning

Rederiet har vanligtvis en noggrann priskalkylator. Bokstavligen finns det viktiga faktorer som avgör prissättningen. En kostnadsinriktad strategi är en vanlig strategi som används av de flesta exportörer. Den uppskattar kostnaden för följande element;

 1. Tullar
 2. Frakt och försäkring
 3. Provisioner för utländska agenter
 4. Exportavgifter för dokumentation
 5. Beställning av serviceavgifter

För att sätta allt i perspektiv måste jag göra marknadsundersökningar för att veta hur mycket jag ska ta ut slutköparen baserat på alla exportkostnader. Jag måste också ha en bit av hur mycket mina konkurrenter tar ut.

Betalningsmetoder

Jag kan välja att ha betalning gjort i förväg eller ge kredit till betrodda utländska köpare. Detta kan ske genom kreditfinansieringsfaciliteter från affärsbanker. Pengarna kan skickas till exportören via banköverföring, checkar eller kreditkortstransaktioner.

Kreditbrev används också ofta i exportbranschen. Banken garanterar betalningar genom att verifiera alla fraktdokument.

Vilka är riskerna?

Det finns finansiella risker som kretsar kring hela verksamheten. Problem som sena betalningar eller varor som skadas kan vara så frustrerande. Du är benägen att bedrägliga aktiviteter som stöld och bedrägerier på de utländska exportmarknaderna. Det kan också kosta mig mer att förbättra standarderna för mina produkter för att uppfylla de krav som ställts av andra länder.

Slutsats

Det verkar som om den internationella exportindustrin växer snabbt. Detta beror på det enormt stigande antalet globala konsumenter från alla håll. Den här guiden ska fungera som ett startpaket för alla nybörjare i exportfältet. För företag som tänker nå de utländska marknaderna finns det enorma möjligheter att utnyttja.

Bli en expert på e-handel

Ange din e-post för att få festen igång