Wat is nettowinst?

Wat betekent nettowinst?

Het monetaire verschil tussen de opbrengst en de kosten van een bedrijf. De nettowinst is het geld dat u overhoudt nadat u alle lopende rekeningen en onkosten hebt betaald. Nettowinst is ook meer toevallig bekend als de "bottom line" omdat het de laatste regel is in de boekhouding van inkomsten en uitgaven.

Om uw nettowinst te berekenen, zijn er veel verschillende variabelen die moeten worden verantwoord, zoals uw mark-up prijs en uw overheadkosten. Naast duidelijke overheadkosten, zoals uw personeelslonen en de huurprijs voor een fysieke winkel, moet u ook andere variabelen in uw berekening opnemen, zoals de belastingen die u over de winst van uw bedrijf moet betalen.

NettowinstU moet echter begrijpen dat nettowinst niet is hoeveel een bedrijf in een bepaalde periode heeft verdiend. Zodra de contante uitgaven worden afgetrokken van de winst, zijn er ook een aantal niet-contante uitgaven die moeten worden verwerkt, zoals afschrijvingen en afschrijvingen. Als u echt wilt weten hoeveel contanten door een bedrijf worden gegenereerd, bekijkt u het kasstroomoverzicht.

Nettowinst is een steeds veranderend aantal dat kan worden beïnvloed door vele factoren, waaronder veranderingen in omzet, winstmarges, verwachtingen van klanten, en zelfs bedrijfsmanagement.

Niet alleen zal de winst variëren bij een bepaald bedrijf, maar de nettowinst verschilt nogal van bedrijf tot bedrijf en de verwachte nettowinst verschilt behoorlijk van bedrijfstak tot bedrijf. In feite is het vaak beter om te kijken naar derivaten van de nettowinst, zoals de winstmarge of de koers-winstverhouding, om te begrijpen hoe rendabel een bedrijf feitelijk wordt vergeleken met andere bedrijven in dezelfde sector.

Word een e-commerce expert

Voer je e-mailadres in om het feest te starten