Syarat-syarat Penggunaan

Sila baca Syarat Penggunaan kami dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan ecommerce-platforms.com ("Laman"). Dengan mengakses atau menggunakan Laman web kami, anda mengakui dan bersetuju untuk terikat secara sah oleh semua syarat perjanjian ini. Hak untuk menggunakan laman web ini adalah untuk anda secara eksklusif dan tidak boleh dipindahkan kepada orang atau entiti lain.

Penggunaan Tapak

ecommerce-platforms.com membenarkan anda untuk melihat Laman ini hanya untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial, dengan syarat anda mengekalkan semua hak cipta dan notis proprietari lain yang terkandung dalam bahan asal dalam mana-mana salinan bahan tersebut. Anda tidak boleh mengubah suai bahan di Tapak ini dalam apa jua cara. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, memaparkan secara terbuka, melaksanakan, mengedarkan atau lain-lainwise gunakan bahan ini untuk sebarang tujuan awam atau komersial. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahan ini pada mana-mana tapak web lain atau persekitaran komputer rangkaian untuk sebarang tujuan. Bahan-bahan di Tapak ini adalah berhak cipta dan sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan ke atasnya mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan, dan/atau undang-undang lain. Jika anda melanggar mana-mana Terma ini, kebenaran anda untuk menggunakan Laman ini ditamatkan secara automatik dan anda mesti segera memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun atau dicetak.

Penafian Waranti; Had Liabiliti

(A) Anda dengan tegas bersetuju bahawa anda menggunakan Laman web ini dengan risiko anda sendiri. Kandungan di Laman web ini tidak dijanjikan atau dijamin betul, lengkap, atau terkini. Laman web ini disediakan berdasarkan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa jaminan tersurat atau tersirat dalam bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terhad kepada: jaminan tersirat untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, jaminan hak milik, atau jaminan bukan - pelanggaran.

(B) Baik Laman web ini, gabungannya, atau pekerja, ejen, penyedia kandungan pihak ketiga, atau pemberi lesen masing-masing menjamin bahawa Laman web ini tidak terganggu atau bebas ralat; mereka juga tidak memberikan jaminan mengenai hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan Laman web ini, atau mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan mana-mana kandungan yang disediakan di atau melalui Laman web ini.

(C) Laman web ini, pembekalnya, mana-mana orang atau entiti yang terlibat dalam membuat, menghasilkan atau menyebarkan laman web ini, atau pihak ketiga lain yang disebutkan di laman web ini, tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan. Kerosakan tersebut merangkumi, tanpa batasan: sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, akibat atau hukuman; kerosakan yang disebabkan oleh kehilangan keuntungan, kehilangan data, atau gangguan perniagaan; atau kerosakan lain yang disebabkan oleh penggunaan, ketidakmampuan untuk menggunakan, atau hasil penggunaan Laman web ini, mana-mana laman web yang dihubungkan ke Laman ini, atau bahan atau maklumat atau perkhidmatan yang terdapat di mana-mana atau semua laman web tersebut, sama ada berdasarkan jaminan, kontrak , teori atau teori undang-undang lain, dan sama ada Laman web ini telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Sekiranya penggunaan bahan, maklumat atau perkhidmatan dari Laman web ini menyebabkan anda memerlukan perkhidmatan, pembaikan, atau pembetulan peralatan atau data, anda menanggung semua kosnya. Undang-undang yang berlaku mungkin tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan kerosakan akibat atau akibat, jadi batasan atau pengecualian ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

(D) Laman web ini tidak bermaksud sebarang rujukan kepada entiti, produk atau perkhidmatan dalam kandungan atau pautan apa pun di Laman web ini sebagai sokongan daripada entiti, produk atau perkhidmatan tersebut.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Pautan di Laman web ini ke laman web pihak ketiga hanya disediakan untuk kemudahan anda. Sekiranya anda menggunakan pautan ini, anda akan meninggalkan Laman web ini. Laman web ini tidak mengkaji semua laman web pihak ketiga ini dan tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana laman web ini atau kandungannya. Oleh itu, Laman web ini tidak menyokong atau membuat pernyataan mengenai mereka atau maklumat, perisian atau produk atau bahan lain yang terdapat di sana, atau apa-apa hasil yang diperoleh daripada menggunakannya. Sekiranya anda memutuskan untuk mengakses mana-mana laman web pihak ketiga yang dihubungkan ke Laman web ini, anda melakukannya sepenuhnya dengan risiko anda sendiri.

Semakan Terma dan Syarat

Laman web boleh mengubah Syarat ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini halaman ini. Sila lawati halaman ini dari semasa ke semasa untuk mengkaji Syarat yang paling terkini kerana ia mengikat anda. Ketentuan tertentu dari Syarat ini boleh digantikan oleh pemberitahuan undang-undang atau syarat yang dinyatakan dengan jelas yang dipaparkan pada halaman tertentu di Laman ini.

Dokumen ini dikemas kini pada 16.06.2014

Komen-komen Responses 0

Sila tinggalkan balasan anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Kedudukan *

Laman web ini menggunakan Akismet untuk mengurangkan spam. Ketahui bagaimana data komen anda diproses.