Η προτεινόμενη πλατφόρμα σας είναι Magento με το Marketplace και το Authorize.net

ματζέντο1

εγκρίνω 1
Με βάση τις ανάγκες και τους στόχους σας, η καλύτερη λύση για την εφαρμογή μιας αγοράς με επαναλαμβανόμενες πληρωμές είναι Ματζέντο με Marketplace και Authorize.net.

Δοκίμασε το

or διαβάστε την πλήρη κριτική